Skip Navigation Links
9 آذر 1400
92912 بازدید

گروه مشاوران سرمایه گذاری توسعه صنعتی..تدبیر

گروه مشاوران سرمایه گذاری توسعه صنعتی..تدبیر

مدیر عامل پارسا ندائی نیا

اگر ميخواهيد با كمترين ريسك ، سرمايه گذاري پروژه اي را با موفقيت اجراء كنيد اگر ميخواهيد در كوتاهترين زمان با روشهاي منحصر بفرد و دقيق پروژه اي را بانجام برسانيد با ما تماس بگيريد ، مشاوره كنيد ، ترديد نكنيد ...

اگر ميخواهيد با كمترين ريسك ، سرمايه گذاري  پروژه اي را با موفقيت اجراء كنيد

اگر ميخواهيد در كوتاهترين زمان با روشهاي منحصر بفرد و دقيق پروژه اي را بانجام برسانيد

با ما تماس بگيريد ، مشاوره كنيد ، ترديد نكنيد ...


شرکت...تدبير :
گروه مشاوران سرمایه گذاری و توسعه صنعتی
پروژه های عمرانی،صنعتی، گردشگری  و توریستی

 

 

 

  مقدمه:
گروه مشاورین سرمایه گذاری و توسعه صنعتی..تدبیر، با همت کارشناسان کارآمد و بر پایه اندیشه ای نوین، با نظر به جایگاه ویژه فرآیند برنامه ریزی ، مشاوره ، طراحی و نظارت ( مدیریت پروژه ) در زمینه طراحی ، اجرا و راه اندازی پروژه های عمرانی و صنعتی و همچنین ارائه خدمات پژوهشی در حوزه های فوق تاسیس گردیده است، ومی کوشد با ارائه خدمات جامع ، مفید و بهنگام ، مدیران و مسئولان محترم را بعنوان بازوی فکری در تلاش برای گذر از تنگناها، تحصیل دانش امروزین در زمینه های کاری و دستیابی به اسناد معتبر برای ترسیم روند و چشم انداز نتایج فعالیتهای اساسی یاری نماید.

گروه مشاورین سرمایه گذاری و توسعه صنعتی..تدبیر، نیروی مشاوران و همکارانی بهره مند است که هر یک در جای خود در آفرینش انگاره های موثر و کارا برای ایجاد و برنامه ریزی فعالیتهای عمرانی و صنعتی ، کارنامه ای درخشان دارند، و در زمینه های فوق دارای سوابق و تجارب ارزنده ای می باشند.این شرکت با ارائه خدمات مشاوره ای،  پژوهشی ، مدیریتی، طراحی و نظارتی به بیش ازیکصد واحد تولیدی وخدماتی را برعهده داشته است، امید است با این حرکت شایسته ، بتوانیم گامهایی در راه تحکیم اقتدار ملی و توسعه و شکوفایی و اقتصادی میهن اسلامی برداریم.

بنـام خـداوند جـان و خـرد             کزین برتر اندیشه بر نگذرد

  ... گرد هم آمدن شروع است،
                               با هم آمدن، پیشرفت،
                                               همکاری، موفقیت.
    

آغاز سخن:
در عصر حاضر، با توجه به پیچیدگی وتعدد عوامل موثر برامکان پذیری و میزان کامــیابی اندیشه ها و انگاره ها، اهمیت و کارایی دانش وهنر مدیریت برکسی پوشیده نیست.رویایی فعال با تحولات پیرامونی ، مستـلزم اقـداماتی است که شیوه در پیش گرفتن و نتایج نهایی آنها ازپیش،در مطالعات برنامه ریزی وشناخت مشخص شده باشد، وتوان بهره گیری ازفرصتهای توسعه و مقابله با تهدیدهای ناشی ازحوادث وروندهای ناخواسته ازجمله آن نتایج بشمارمی رود.در شاخه های گوناگون فنی ، صنعتی ، عمرانی و بازرگانی نیاز به مدیریت طرح و فرآیند، و همچنین مدیریت بهره مندی از ظرفیتها ، برای پاسخگویی به نیازهای بخشی و عمومی و همچنین مقابله با تهدیدهای رویاروی از جمله الزامات دستیابی به اهداف والای فنی و ارائه خدمات شایسته ودرخور به هم میهنان است. شرکت ... تدبیر، با همت کارشناسان کارآمد و بر پایه اندیشه ای نوین، با نظر به جایگاه ویژه فرآیند برنامه ریزی ، مشاوره ، طراحی و نظارت (مدیریت پروژه) درزمینه طراحی ، اجرا و راه اندازی پروژه های عمرانی و صنعتی و همچنین ارائه خدمات پژوهشی در حوزه های فوق تاسیس گردیده است، ومی کوشد با ارائه خدمات جامع ، مفید و بهنگام ، مدیران و مسئولان محترم را بعنوان بازوی فکری در تلاش برای گذر از تنگناها، تحصیل دانش امروزین در زمینه های کاری و دستیابی به اسناد معتبر برای ترسیم روند و چشم انداز نتایج فعالیتهای اساسی یاری نماید. شرکت ... تدبیر، ازنیروی مشاوران و همکارانی بهره مند است که هر یک در جای خود در آفرینش انگاره های موثر و کارا برای ایجاد و برنامه ریزی فعالیتهای عمرانی و صنعتی ، کارنامه ای درخشان دارند، ودر زمینه های فوق دارای سوابق و تجارب ارزنده ای می باشند.

امید است با این حرکت شایسته، بتوانیم گامهایی در راه تحکیم اقتدار ملی و توسعه و شکوفایی و اقتصادی میهن اسلامی برداریم.

خط مشی:

گروه مشاورین سرمایه گذاری و توسعه صنعتی..تدبیر، بعنوان عضوي کوچک از جامعه فنی و حرفه ای ايران ، در راستای اهداف سند چشم انداز بیست ساله توسعه اجتماعی ، فرهنگی ، سیاسی و اقتصادی كشور خدمات خود را در چهار حوزه ارائه می کند:
مدیریت پروژه
مدیریت بحران
خدمات مشاوره ای در زمینه صنعت و انرژی
خدمات مشاوره ای عمومی فنی و مهندسی
مهندسی ارزش
تولید ناب و تفکر ناب

  برای دستیابی به اهداف تاسیس و موفقیت در حوزه های فعالیت ، خط مشی برگزیده شرکت بشرح زیر اعلام می شود:
1.   مشتری محوری، و درک همکاری متقابل میان مشتری،تامین کننده و مشاور.
2.   آموزش مستمر، برای امکان پویایی سازمان، و ارتقای کمی و کیفی منابع انسانی.
3.   استفاده از مناسب ترین و پیشرفته ترین ابزار و فـنون فنی و مدیریتی.
4.   بهره مندی از نیروی انسانی متخصص و با صلاحیت، درکلیه حوزه های فعالیت.
5.   بـکارگـیری الـگوی تـعالی سـازمـانی ، بمنـظـور بهبود بخشی مستمر وموثر فعالیتها.
6.   بهره گیری از دستاوردهای مراکز علمی و صنعتی ، ازطریق ارتباط مستمر با آنها.
7.   دستـیابـی بـه فـنون و پـیاده سـازی سیـستمـهای نوین مدیریتی.
دستیابی به اهداف فوق و در پیش گرفتن خط مشی اصلی شرکت، مستلزم همکاری ، همدلی وهمفکری تمامی همکاران و آگاهی آنان نسبت به جایگاه خود بعنوان مشاور می باشد. سفارش دهندگان خدمات فنی ، علمی ، مدیریتی و مشاوره ای نیز ، بدین ترتیب از ارائه صحیح ، بهنگام و مناسب خدمات مورد نیاز خود، توسط شرکت ... تدبیراطمینان خواهند داشت.

 حوزه های فعالیت:
مشاوره در زمینه صنعت و انرژی:       

خدمات مشاوره ای گروه مشاورین سرمایه گذاری و توسعه صنعتی..تدبیر، در زمینه های صنعت و انرژی با توجه به دانش فنی و توان اجرایی همکاران و همچنین با برخورداری از مجوزهای قانونی لازم برای ارائه خدمات و تسهیلات، از آغاز تهیه برنامه کلی و طرحهای توجیهی (فنی- مالی- اقتصادی- اجتماعی- زیست محیطی) تا راه اندازی واحدها و مجتمع های صنعتی و نیروگاهی و خدمات فنی مرتبط با آنها را در بر می گیرد. تدوین و طراحی روشها و سیستمهای مدیریتی ، بازاریابی ، اداری و مالی ، اطلاعات و ارتباطات و نیز سیستم تحقیق و توسعه ، و همچنین تعریف و طراحی اجزای خدماتی پروژه در حوزه های گوناگون کاربردی ، تدوین برنامه نیروی انسانی و اطلاعات، طرح کاربردی سیستم کلان و  اجزای آن و نیز تهیه طرح ساختاری مجموعه و طرح معماری محوطه و ساختمانها و همچنین تهیه گزارشهای لازم برای ارائه به مراجع قانونی ،از جمله این اقدامات می باشد. 

 مشاوره عمومی خدمات فنی و مهندسی:  
گروه مشاورین سرمایه گذاری و توسعه صنعتی..تدبیر، با بهره مندی از تنوع تخصصهای همکاران خود، برای ارائه خدمات مشاوره ای در کلیه حوزه های فنی و مهندسی آمادگی دارد. روانسازی و بهبود بخشی عملکرد و بهره وری سیستمهای فنی وخدماتی شهری  ( تامین و توزیع انرژی ، تامین و توزیع آب، حمل و نقل ، گردشگری و خدمات عمومی )، طراحی و اجرای طرحهای حفاظت از محیط زیست و ارتقای تراز کیفیت زندگی شهری ، برنامه ریزی و طراحی مجموعه های عملکردی گردشگری و اقامتی ، تدوین و طراحی سیستمهای اداری و پشتیبانی ، و تهیه طرحهای شهری و معماری برای قالبهای گوناگون کارکردی، از جمله فعالیتهای گروه مشاورین سرمایه گذاری و توسعه صنعتی..تدبیر، در این حوزه بشمارمی رود.

 اعمال مدیریت طرح در چهار مرحله اصلی انجام مي شود:
-  برنامه ریزی: ( شناخت و تـعیین اهـداف ، اعلام رویـه ها وروشها ،تدوین مبانی بازنگری نظام مند)
-  سازماندهی: (طبقه بندی فــعالیتها، تعیین دامـنه کـارها و تـفکیک وظایف)
-  هدایت: (انگیزش ،رهبری وارتباطات)
-  كنترل: (تعیین معیارهاواستانداردها، مقایسه نتایج واقعی با معیارهاوپیشنهادراهکارهای اصلاحی)
بنابراین مدیریت در پروژه های عمرانی وصنعتی ، نیازمند نیروی مدیریتی کارآزموده، سیستم وسازمان کارآمداست، که گروه مشاورین سرمایه گذاری و توسعه صنعتی..تدبیر، ازآن برخوردارمی باشد

 مدیریت بحران:
با توجه به وضع ویژه طبیعی وجغرافیایی ایران ، حوادث طبیعی هر ساله با واردآوردن خسارات جانی ومالی فراوان درکانونهای زیستی، موجب پدید آمدن بحرانهای ناشی ازویرانی سازه ها و از کار افتادن سیستمهای فنی وخدماتی شهری می شود .همچنین با توجه به تحولات سریع و بنیادی در بازارهای کار و سرمایه ، واحد های صنعتی نیز با بحرانهایی پیش بینی نشده ای در حوزه فعالیت خود مواجه می شوند .


ساختارعملیاتی مدیریت بحران در هر دو مورد اشاره شده درفوق درچهار مرحله:
قبل از وقوع: (پیشگیری وآماده سازی ازطریق اجرای پروژه های پایدارسازی سیستمها، وایجاد آمادگی عمومی مقابله با بحرانها)
حین وقوع: (تبادل اطلاعات و مهار از طریق اقدامات امداد و نجات )
پس از وقوع: ( تثبیت، بمنظور فراهم آوردن امکانات زندگی )
بازسازی: ( برای بازگشت سیستم کلی به وضع عادی )
توسط شرکت ... تدبیرتدوین شده است . همچنین درجهت کاستن ازخسارت وضایعات ناشی از حوادث  غیر مترقبه طبیعی ، انسانی وسیستمی ، این شرکت آمادگی خود را برای طراحی واجرای پروژه های پایدارسازی ، پیشگیرانه و آماده سازی مقابله عمومی با وضع بحرانی، و نیز تدوین آیین نامه ها و انجام پژوهشهای نظری را دارا می باشد .

  1. مشخصات شرکت:
    
نام شرکت: شرکت مشاوران سرمايه گذاري وتوسعه صنعتي شكوه سحرخيزان تدبير

 موضوع شرکت: مشاوره سرمایه گذاری صنعتي و تجاري(داخلي– خارجي)، مديريت پروژه هاي عمراني و صنعتي (برنامه ريزي ... كنترل)، مدیریت طرح(عامل چهارم)،مشاوره و پژوهش صنعتي و مديريتي ، برنامه ريزي و كنترل پروژه طراحي ،محاسبه واحداث واحدهاي عمراني و مجتمع هاي صنعتي  مديريت بحران در محيط هاي شهري ، صنعتي(پيشگيري ، مهار، تثبيت) تهيه طرح هاي توجيهي پروژه هاي صنعتي وعمراني(فني ،مالي ،اقتصادي،اجتمائي ،زيست محيطي) ،ايجاد و احداث و راه اندازي كارخانجات ، صدور خدمات مهندسی.

2 - زمینه فعالیت فعلی شرکت:
مشاوره و مديريت پروژه هاي صنعتي و عمراني- مطالعات امكان سنجي طرح شامل شناسايي ،توجیه فنی ،مالي ،اقتصادي ،اجتمائي ،وزيست محيطي(به معناي توجيه به سرمايه گذاري يا عدم سرمايه گذاري در طرح)- مطالعات بنيادي ،كاربردي وتوسعه اي- مطالعات موضوعي ،بخشي،جامع،و ميان بخشي- تهيه و تنظيم استانداردها ،و ضوابط و معيارهاي فني و اجرائي- طراحي مفهومي،پايه،تفصيلي واجرايي- كنترل مهندسي- نظارت براجراي طرح، نصب و بهره برداري- برنامه ريزي وكنترل پروژه- خدمات مهندسي ارزش- خدمات مديريت و مديريت طرح- خدمات برنامه ريزي آموزشي و توسعه منابع انساني - پايش و ارزشيابي طرح ها- خدمات مطالعات آماري- توليد ناب ، تفكر ناب- خدمات جنبي.

 

 ارتباطات و کسب اعتبار بین المللی:
شرکت ... تدبیر برای آشنایی با روشها و فنون کاربردی مدیریت در جهان و کسب دانش فنی از مراجع معتبر علمی ، و در نهایت اخذ اعتبار نامه های بین المللی ارتباطات گسترده و دامنه داری را با رعایت شرایط قانونی - با مراجع ، نهادها و موسسات آموزشی ، پژوهشی و علمی برقرار کرده است.

بعنوان مثال موسسات مدیریت پروژه از قبیل   IPMA   و   PMI  از  همکاری دو جانبه با   شرکت ... تدبیر، استقبال کرده و مجوز استفاده از لوگوی خود را بعنوان موسسه ای معتبر در سطح جهانی به این شرکت اعطا نموده است.

  صدور خدمات فنی و مهندسی : بویژه با توجه به بازارها و تقاضای موثر موجود در کشورهای همسایه - از جمله اهدافی است که از طریق فوق قابل دستیابی است. همچنین امکان استفاده از تجارب موفق بین المللی با استفاده از روش فوق فراهم می شود.

کلیات حوزه های فعالیت و فعالیتهای کنونی:
در حال حاضر ، با اتکا بر لطف الهی و همدلی و همفکری همکاران گروه مشاورین سرمایه گذاری و توسعه صنعتی..تدبیر، فعالیتهای خود را درحوزه های مختلف گسترش داده است، و با بکارگیری سیستم مناسب مدیریتی و استفاده از همکاران متخصص و صاحب صلاحیت بر طبق ساختار سازمانی، با انجام پژوهشهای کاربردی، امکان حضور در زمینه های مدیریتی ، برنامه ریزی و طراحی در زمینه های گوناگون و نیز تلاش برای صدور خدمات فنی و مهندسی، با اشراف و نظارت مراجع قانونی ، فراهم شده است.زمینه های کنونی فعالیت و مطالعات در شرکت ... تدبیر، به شرح زیر می باشد:

   کلیات حوزه های فعالیت:
 مدیریت طرح: ( مدیریت پروژه و مدیریت فرآیند )
• مدیریت بحران: ( مطالعات نظری و حقوقی، تدوین ساختار عملیاتی، تعریف پروژه های پیشگیرانه و تهیه فرآیند اجرایی )
 خدمات مشاوره ای در زمینه صنعت و انرژی
 خدمات مشاوره ای عمومی فنی و مهندسی
•    مهندسی ارزش: ( مطالعات نظری و پژوهشهای کاربردی )
•    تولید ناب و تفکر ناب: ( پیاده سازی سیستمهای نوین مدیریت خلاقیت و تولید )

   زمینه فعالیت:
1.مشاوره راهبردی در انتخاب نوع محصول با حفظ ساختار پیشینه سرمایه گذار و توجیه پذیری اقتصادی طرح
2.طراحی و چیدمان ساختمان تولید، محصول، انبار، اداری و فضای سبز
3.طراحی و چیدمان خطوط تولید و تجهیزات
4.مشاوره و پیگیری دریافت زمین ازاداره کل منابع طبیعی وتغییرکاربری جهت بنگاه های اقتصادی از جمله: احداث کارخانجات ،مجتمع های فرهنگی و ورزشی، انبوه سازان، ...
5.برآورد سرمایه گذاری طرح و نحوه اجرا: ارائه طرح توجيهي پروژه هاي صنعتی، عمرانی(فنی،اقتصادی،مالی،اجتمائی،زیست محیطی)
6.تامین بودجه طرح از طریق جذب سرمایه گذار داخلی - خارجی، دریافت وامو تسهیلات طرح های زود بازده و آمایش برای پروژه های نیمه تمام
7.دریافت کلیه مجوزهاجهت احداث کارخانجات و پروژه های عمرانی
8.مشاوره حقوق ثبتي شركتها،ثبت انواع شرکت،تغییرات ،افزایش سرمایه ،انتقال سهام و...
9.مشاور و امین شما در خرید و فروش دارائی ها (زمین و املاک... ) ، خرید و فروش کارخانجات.

  مدیر عامل – پارسا ندائی نیا

 شب و روزهای خوبی را برای شما آروز می کنیم...شاد باشید.

 مدیریت طرح*: در متون مرجع علمی ، این فعالیت ، مدیریت پروژه نامیده شده است، ولی در اینجا با تبعیت  از ادبیات رایج، اصطلاح مدیریت طرح بکار رفته است.رویکرد سیستمی به روند شکل گیری طرحهای عمرانی و صنعتی و همچنین فرایند تهیه واجرای پروژه ها با اهداف افزایش کارآیی ، بهبود بخشی به کارآمدی وکاهش هزینه های اصلی و تبعی ، و بکارگیری اصول وروشهای مهندسی ارزش برای کیفیت بخشی به نتایج فعالیتها ازجمله اهداف مدیریت طرح بشمارمی رود.

 
شرکت...تدبير :
گروه مشاوران سرمایه گذاری و توسعه صنعتی
پروژه های عمرانی،صنعتی، گردشگری  و توریستی

4 آبان 1392
چاپ مطلبویدئوهای محبوب

مسابقات اسب عرب و مصر امارات متحده عربی - شارجه شانزدهمین کنگره سراسری تازه های قلب و عروق 25-28 شهریور ماه 1393 مسابقات زیبایی اسب عرب، مصر 1393 نوشیدن اسب مسابقات قهرمانی جهان

آلبوم گزارش تصویری خبرمطالب مرتبط

ارسال نظر

برای نظر دادن، ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید
، اگر حساب کاربری ندارید، ابتداعضو شوید.

نظرات